• Call us: 1-800-123-4567
  • john@doe.com

Technicy analizy rynku kapitałowego

Inwestowanie na giełdzie można sprowadzić do stwierdzenia: „kupić taniej, sprzedać drożej”. Wybór akcji konkretnych spółek oraz sprzedanie ich w odpowiednim momencie jest, jednak dla początkujących inwestorów nie lada wyzwaniem. Grając na giełdzie można stosować różne strategie. Wybór konkretnej z nich zależy od różnych czynników, np. awersji do ryzyka, doświadczenia czy kwoty posiadanego kapitału. Wśród najważniejszych technik wspomagających decyzje inwestycyjne wymienia się analizę techniczną oraz analizę fundamentalną.

 

Spółka opiera się na „fundamentach”

Zgodnie z ideą analizy fundamentalnej Spółka opiera się na „fundamentach”, czyli na kondycji gospodarki i branży oraz samego emitenta. Głównym celem analizy fundamentalnej jest zbadanie kondycji ekonomiczno-finansowej spółki oraz jej wycena, która prowadzi do wyznaczenia tzw. wartości wewnętrznej akcji. Jeżeli wartość wewnętrzna akcji jest wyższa od jej obecnej ceny rynkowej oznacza to, że walor ten jest niedowartościowany i warto go kupić. Jeśli natomiast to wartość rynkowa jest wyższa mamy do czynienia z tzw. akcją przewartościowaną, którą należałoby sprzedać. Analiza fundamentalna często wykorzystywana jest do wstępnego wyselekcjonowania kilku spółek, które następnie bada się pod kątem technicznym.

Historia lubi się powtarzać

Analiza techniczna polega na ocenie historycznego kształtowania się cen akcji celem określenia prawdopodobnych przyszłych cen i przewidywania punktów zwrotnych, w których nastąpi zmiana trendu. Narzędziem wspierającym są tutaj wskaźniki statystyczne, takie jak np. odchylenie standardowe. Głównym założeniem analizy technicznej jest stwierdzenie, że ceny akcji zmieniają się według możliwych do zaobserwowania formacji, a zależnie od zastosowanego modelu można zauważyć powtarzalność pewnych figur geometrycznych lub zachowanie wskaźników technicznych.

Wybór platformy

Dokonując wyboru domu maklerskiego należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wysokość opłat i prowizji, funkcjonalność platformy oraz ofertę instrumentów. Nie bez znaczenia jest też dostępność materiałów edukacyjnych, np. przewodników video. Jeną z platform, która oferuje tego typu usługi jest Saxo.

Kompleksowe przeanalizowanie danej okazji inwestycyjnej umożliwia połączenie obu wspomnianych technik. Analiza fundamentalna odpowiada na pytanie: które akcje kupić? Z kolei zadaniem analizy technicznej jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: kiedy je kupić? Dzięki takiemu podejściu Inwestor ma, więc realne szanse osiągnąć dużo lepsze wyniki i zoptymalizować swój zysk na portfelu.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Subscribe
Newsletter