• Call us: 1-800-123-4567
  • john@doe.com

Do czego można wykorzystać kruszywa hutnicze?

Współcześnie ciężko jest wyobrazić sobie budownictwo dróg i autostrad bez odpowiedniego przygotowania gruntu. W tym celu jeszcze do niedawna stosowało się masowo kruszywa mineralne. Jednak od kilku lat wzrasta tendencja do wykorzystywania kruszyw hutniczych.

– Zaletą kruszyw które pozyskiwane są z żużli stalowych są ich niebywałe właściwości techniczne. Podczas prac nad tym materiałem zauważono, że pod względem twardości i wytrzymałości owo kruszywo dorównuje bazaltowi. Podobnie jak wcześniej wspomniany minerał jest odporny na ścieranie, bardzo niskie temperatury, a także na działanie wody i innych niekorzystnych dla kruszyw warunków atmosferycznych– mówią fachowcy z ekoprod.pl.
Sprawia to, że pojawia się szereg nowych możliwości zastosowania kruszywa hutniczego. Znaleźć go można na nasypach kolejowych oraz drogowych. Stanowią integralną część mas bitumicznych oraz warstw mrozoodpornych, odsączających i filtrujących w oczyszczalniach ścieków. Sprawdzą się również przy budowie wałów przeciwpowodziowych, a ponadto jako podbudowa do kostki brukowej. Co istotne, kruszywa mogą w pełni zastąpić klasyczne kruszywa mineralne bez obawy o degradacje środowiskową. Nie oddziałują negatywnie na środowisko naturalne, będąc powszechnie stosowane na całym świecie.

Specjaliści z ekoprod.pl zwracają uwagę, że od końca lat 90. w projektach budowlanych dróg i autostrad projektanci zaczęli dopuszczać użycie kruszyw alternatywnych, przy czym określony rodzaj skały zastąpiły wymagane parametry kruszywa.
W tym samym czasie normy regulujące produkcję kruszyw hutniczych zostały zaostrzone w kwestii kontroli jakości, a niezależne służby nadzoru wykonawczego wprowadziły procedury dopuszczania kruszyw. W efekcie tych działań kruszywa hutnicze znalazły zastosowanie przy budowie dróg różnych kategorii, od autostrad i dróg ekspresowych po drogi gruntowe i dukty leśne, a także, co jest udokumentowane, przy budowie dróg miejskich.
Certyfikowane kruszywo hutnicze wykorzystywane jest w wielu przedsięwzięciach budowlanych, będąc istotną częścią składową konstrukcji drogowych. Przetworzone stopy żużlowe służą zatem do budowy nasypów oraz do wymiany gruntów. Stosuje się je również by poprawić dynamikę wymiany gruntów metodą kolumn kamiennych. Kruszywo stosowane jest także do drenowania pionowego dla konsolidacji gruntów.
Coraz powszechniej wykorzystuje się je do zalądowania terenów oraz w geomatercach. Materiały żużlowe pełnią rolę grysów do warstw mineralno-asfaltowych, sprawdzą się też jako podbudowa zasadnicza jak i warstwa technologiczna.

W niektórych regionach Polski można znaleźć bardzo wiele przykładów zastosowań kruszyw hutniczych. Masowo wykorzystywane były nie tylko na dużych budowach drogowych, ale także do budowy dróg średnich i małych oraz w budownictwie kubaturowym. Pod koniec lat 90., w niemalże dekadę na rynek krajowy trafiło ponad 30 mln ton kruszywa hutniczego. Umożliwiło to obserwację zachowania się już wbudowanego kruszywa w rozmaitych obszarach konstrukcji drogowej. Zebrane doświadczenia inżynierskie potwierdzają, że jako kruszywo budowlane kruszywa hutnicze sprawdzają się doskonale.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Subscribe
Newsletter