• Call us: 1-800-123-4567
  • john@doe.com

Tagged as: II Ogólnopolskie Forum Autyzmu

Autyzm – diagnoza to dopiero początek

Obojętność, ignorancja, a zwłaszcza wykluczenie z grupy rówieśniczej – z takimi reakcjami osoby cierpiące na autyzm spotykają się wyjątkowo często. Powodem jest niezrozumienie i brak informacji na temat tego zaburzenia. Jednak aby dotknięte nim osoby nie były społecznie wyobcowane, wiedza na temat diagnozy i terapii tego zaburzenia musi stać się…

Read More

Subscribe
Newsletter