• Call us: 1-800-123-4567
  • john@doe.com

Autyzm – diagnoza to dopiero początek

Obojętność, ignorancja, a zwłaszcza wykluczenie z grupy rówieśniczej – z takimi reakcjami osoby cierpiące na autyzm spotykają się wyjątkowo często. Powodem jest niezrozumienie i brak informacji na temat tego zaburzenia. Jednak aby dotknięte nim osoby nie były społecznie wyobcowane, wiedza na temat diagnozy i terapii tego zaburzenia musi stać się powszechna. Dlatego Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej, 29 września 2012 organizuje w Poznaniu II Ogólnopolskie Forum Autyzmu.

Według szacunkowych danych w Polsce ok. 30 tys. osób cierpi na autyzm. Dwie trzecie tej grupy stanowią dzieci. Co roku zwiększa się liczba dzieci, u których diagnozuje się to zaburzenie rozwojowe. – Niestety osoby z autyzmem często spotykają się z niezrozumieniem i wyobcowaniem w swoich środowiskach. Dlatego na konferencji „Diagnoza to dopiero początek. O potrzebie systemowych rozwiązań terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci z autyzmem” będziemy poruszać wiele aspektów tego zaburzenia oraz pokazywać, w jaki sposób należy kształtować świadomość ludzi mających kontakt z osobami ze spektrum autyzmu– mówi dr Justyna Leszka, dziekan Wyższej Szkoły Edukacji Integralnej i Interkulturowej w Poznaniu. – Często także osoby, które na co dzień współpracują z cierpiącymi na autyzm nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat tego schorzenia. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej o nim mówić i prezentować różne metody terapii – dodaje.

Główne tematy, które zostaną poruszone podczas Forum będą dotyczyć diagnozowania zaburzeń autystycznych, terapii neurobiologicznej i organizacji procesu edukacyjnego dla dzieci autystycznych jako istotnego wyzwania dla szkół. Ponadto w trakcie spotkania wyjaśnione zostaną także aspekty związane ze znaczeniem diety i leczenia w terapii autyzmu oraz potrzeb, przed jakimi staje rodzina wychowująca dziecko z autyzmem. – Mamy nadzieję, że zróżnicowanie tematyczne II Ogólnopolskiego Forum Autyzmu pozwoli nie tylko na przekazanie wiedzy, ale także przyczyni się do rozpoczęcia dyskusji na temat sytuacji dzieci z autyzmem i ich rodzin w Polsce – przyznaje dr Justyna Leszka, dziekan WSEIiI. – Dlatego spotkanie adresowane jest nie tylko do nauczycieli, lekarzy, terapeutów, osób odpowiedzialnych za organizację kształcenia czy dyrektorów placówek oświatowych, ale także do rodziców dzieci cierpiących na autyzm. Zaproszenie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej pozwoli na uzyskanie rodzicom i nauczycielom konkretnych odpowiedzi dotyczących możliwości organizacji edukacji i wychowania tych dzieci – dodaje.

II Ogólnopolskie Forum Autyzmu odbędzie się w Domu Aukcyjnym Adam’s, ul. J. Matejki 62 w Poznaniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w tym wydarzeniu powinny wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją na adres mailowy: dziekanat@wseiii.pl. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.wseiii.pl.

 

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Subscribe
Newsletter