• Call us: 1-800-123-4567
  • john@doe.com

Roboty górnicze – praca w kopalni

Górnictwo jest bardzo ważną gałęzią przemysłu, przyczyniającą się do wydobycia naturalnych złóż minerałów ukrytych pod powierzchnią ziemi. Ich wydobyciem zajmują się górnicy, czyli pracownicy zatrudnieni w kopalniach.

Węgiel kamienny – najbardziej zasobne naturalne złoże
Najbardziej rozpowszechnione w Polsce jest wydobycie węgla kamiennego. Największe skupisko kopalń wydobywający ten surowiec znajduje się na Śląsku.
Kopalnie ze względu na metody wydobywcze można podzielić na odkrywkowe, otworowe oraz głębinowe. W każdej z nich praca górnika wygląda podobnie, a same kopalnie różnią się rodzajem złóż. Do najczęściej wydobywanych zaliczyć można węgiel brunatny, węgiel kamienny, gaz ziemny, złoto, srebro, rudę żelaza i wiele innych występujących w mniejszej lub większej ilości.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Praca górnika należy do jednych z najcięższych robót – odbywa się pod powierzchnią ziemi, w warunkach skrajnie trudnych i niebezpiecznych. Dodatkowym utrudnieniem jest obecność metanu – bezwonnego, łatwopalnego gazu, towarzyszącemu złożom węgla. Metan gromadzi się w niskich pokładach, dlatego ważne jest kilkakrotne w ciągu dnia przeprowadzanie kontroli miernikami przez uprawnionych pracowników oraz utrzymanie wentylacji na wysokim poziomie. W kopalniach o wysokim stężeniu metanu oprócz czujników na stałe są montowane metanomierze, w miejscach łatwo dostępnych.
Do stałych prac górniczych zaliczymy:
– obudowę i zabezpieczanie wyrobisk, korytarzy, skrzyżowań,
– drążenie wyrobisk,
– likwidowanie wyeksploatowanych terenów,
– roboty murarskie, zbrojeniowe i betoniarskie,
– remonty i konserwacja wyrobisk i okolic,
– zbrojenie ścian,
– ustawianie tam wentylacyjnych, izolacyjnych i oporowych,
– montaż i demontaż urządzeń transportowych typu kolejki, kołowroty,
taśmociągi, lokomotywy i inne,
– montaż i demontaż klimatyzatorów,
i wiele innych tym podobnych prac.
Główną część robót w kopalni zajmuje wydobycie węgla z urobiska; ściana węgla kruszona jest przy pomocy materiałów wybuchowych, a także kombajnów. Urobek w postaci już skruszonej, wybierany jest również kombajnem i przenoszony na taśmociąg, a następnie transportowany na powierzchnię. Zdarza się, że spadający z taśmociągu urobek musi być z powrotem ładowany ręcznie, łopatą, przez dyżurującego górnika.
Roboty górnicze wykonują górnicy przeszkoleni na specjalistycznych kursach. Ważne jest, by podczas wszystkich prac zachować maksymalne środki bezpieczeństwa.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Subscribe
Newsletter