• Call us: 1-800-123-4567
  • john@doe.com

Rekalkulacja składki – czy to się opłaca?

983018_94868142Kupując używany samochód, nowi nabywcy mogą skorzystać z polisy wykupionej przez poprzedniego właściciela. Warto jednak sprawdzić, czy takie rozwiązanie jest faktycznie opłacalne. Może się bowiem okazać, że ubezpieczenie OC na nowych warunkach będzie korzystniejsze.

Kalkulator OC AC – by nie przepłacać
Jeśli nie chcesz przepłacać za ubezpieczenia komunikacyjne, wykorzystaj kalkulator OC AC. Jest to narzędzie, dzięki któremu wstępnie oszacujesz wysokość składek. Poznasz w ten sposób dostępne oferty i będziesz mieć rozeznanie, czy warto pozostać przy polisie nabytej wraz z kupowanym samochodem.
Jeśli kalkulator OC AC wykaże, iż konkurencja proponuje korzystniejsze warunki, zawsze możesz dokonać rekalkulacji składki lub wypowiedzieć umowę.

Rekalkulacja, czyli co?
Rekalkulacja składki OC to po prostu jej ponowne wyliczenie – dla nowego nabywcy pojazdu, na którego przeszły prawa i obowiązki wynikające z polisy zawartej przez poprzedniego właściciela. Podczas ponownego wyliczania składki, ubezpieczyciel bierze pod uwagę wszystkie zwyżki i zniżki przysługujące nowemu właścicielowi pojazdu, a także to, ile dni pozostało do końca umowy.
Kiedy możesz spodziewać się rekalkulacji? Jeśli nowy nabywca okaże się osobą o większym ryzyku ubezpieczeniowym, ubezpieczyciel z pewnością przeprowadzi ponowną kalkulację.
Takie postępowanie ubezpieczyciela jest jednak zgodne z obowiązującymi przepisami. Art. 31.2 wyraźnie mówi, że: „W razie niewypowiedzenia przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących posiadaczowi, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek”.
Działa to także w drugą stronę. Jeśli uważasz, że jako nowy właściciel masz więcej zniżek – wystąp o rekalkulację.

Pamiętaj o możliwości wypowiedzenia umowy
Jeżeli uważasz, że rekalkulacja składki ubezpieczeniowej jest dla ciebie niekorzystna, masz alternatywę. Wcale nie musisz godzić się na dopłaty, ponieważ jednym z twoich praw jest możliwość wypowiedzenia umowy. Możesz dokonać tego w dowolnym terminie – bez względu na to, jak długo korzystałeś z nabywanego ubezpieczenia.
Ze znalezieniem korzystniejszej polisy nie będziesz mieć żadnych problemów. Do twojej dyspozycji jest kalkulator OC AC, dzięki któremu zapoznasz się z korzystniejszymi polisami. Wówczas wystarczy wypowiedzieć dotychczasową umowę na piśmie i jednocześnie podpisać umowę z nowym ubezpieczycielem.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Subscribe
Newsletter