• Call us: 1-800-123-4567
  • john@doe.com

Oczyszczalnie SBR, nowa jakość oczyszczalnia ścieków

Oczyszczanie ścieków kojarzy nam się zazwyczaj z dużymi obiektami komunalnymi, które uzdatniają wodę na skalę przemysłową. Okazuje się jednak, że można dokonywać tego na własną rękę przy pomocy oczyszczalni przydomowych, umieszczonych w obrębie naszej działki. Problem uzdatniania nieczystości odnosi się nie tylko do skażenia chemicznego, ale i biologicznego, gdyż ścieki obfitują w wirusy i bakterie chorobotwórcze oraz zarodniki pasożytów. Jak więc poradzić sobie z zanieczyszczeniami biologicznymi?

Nowatorską metodą oczyszczania ścieków jest technologia SBR (ang. Sequencing Batch Reactor) polega na sekwencyjnym oczyszczaniu biochemicznym. Została ona opracowana w latach 50-tych w USA.
Oczyszczanie SBR opiera się na działaniu tzw. sekwencyjnego reaktora biologicznego. W pierwszej fazie ścieki zostają wprowadzone z kanalizacji i przechodzą oczyszczalnie wstępne, stałe substancję opadają na dno. Następnie system przechodzi w fazę drugą tzw.: NAPEŁNIANIA – zgromadzone w strefie osadnika wstępnego ścieki zostają przepompowane do komory reakcji ( SBR , osadu czynnego). Po ukończeniu fazy II system wchodzi w fazę III czyli NAPOWIETRZANIE. Faza ta odbywa się za pomocą dyfuzorów z systemem membran. W fazie III napowietrzenia ma za zadanie zaopatrywanie mikroorganizmów w tlen, który potrzebny jest do przemiany materii i rozkładu zanieczyszczeń. Dodatkowo dzięki fazie napowietrzania następuję mieszanie substancji w zbiorniku.

System SBR przechodzi do fazy IV, w której nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji tworząc na dnie zbiornika warstwę osadu. Natomiast w górnej części zbiornika gromadzi się czysta woda. Po zakończeniu fazy IV następuje faza V, w której to czysta woda nagromadzona w górnej części komory reakcji zostaje wypompowana do odbiornika. Czysta woda usuwana jest w sposób pozwalający na odprowadzenie tylko czystej wody bez możliwości zaciągania cząstek stałych, zachowując tym samym minimalny poziom warstw osadu.

Ostatnią fazą jest faza VI, w której to po odprowadzeniu czystej wody do odbiornika następuje proces odprowadzenia osadu czynnego nagromadzonego na dnie komory reakcji do osadnika wstępnego.. Po zakończeniu przepompowywania osadu do osadnika wstępnego, następuje ponowne rozpoczęcie procesu oczyszczania ścieków – uruchomienie FAZY II.

Ostatnimi czasy metoda ta spotyka się z coraz większym zainteresowaniem polskich użytkowników. Przydomowe oczyszczalnie SBR oferuje frukko.pl. Ponadto SBR dobrze znoszą nagłe wahania ilości ścieków oraz zmiany w stężeniu zanieczyszczeń. Są również odporne na obciążenia hydrauliczne. Nowoczesne urządzenia SBR nie sprawiają kłopotów przy montażu, nie zajmują wiele miejsca. Oczyszczalnie MBOŚ SBR oferowane przez FRUKKO TWOJE OCZYSZCZALNIE są wykonane z monolitycznych zbiorników. Cały system sterowania oczyszczalni jest modularny i sterowany procesorem.

Automatyka oczyszczalnia pozwala na indywidualne dopasowanie, jest zaopatrzona w system stałej kontroli ilości ścieków. Posiada automatyczną kalibrację oczyszczalni, a także uruchomienie programu oszczędnościowego.
Zaleta systemów od frukko.pl jest to, że automatyka oczyszczalni stale monitoruje ilość ścieków oczyszczonych, ilość cykli i zaników napięć. Jest on wyposażony w system alarmowy informujący o awarii dmuchawy lub przepełnienia zbiornika retencyjnego.

W przypadku zaniku prądu sterownik rejestruje, w którym punkcie proces został przerwany, a po ponownym włączeniu prądu program startuje, w tym samym punkcie, w którym został zatrzymany.
Podsumowując system MBOŚ SBR jest idealny dla każdego kto ceni sobie wysoką jakość produktu w połączeniu z praktycznie bezobsługowym działaniem.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Subscribe
Newsletter