• Call us: 1-800-123-4567
  • john@doe.com

Czym może skutkować brak ubezpieczenia OC?

@Najpóźniej w dniu zarejestrowania nabytego samochodu jego właściciel musi obowiązkowo wykupić dla niego ubezpieczenie OC. Taki obowiązek narzuca w Polsce ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Co grozi za złamanie obowiązujących przepisów?

Po co właściwie ubezpieczenie OC?
Ubezpieczenie OC chroni kierującego pojazdem przed ponoszeniem finansowej odpowiedzialności wywołanych kolizji i wypadków drogowych. Ubezpieczyciel pokrywa w takim przypadku koszty szkód majątkowych, osobowych, zadośćuczynienia i określone odszkodowania do wysokości sumy gwarancyjnej. Dodatkowo ubezpieczyciele, czego przykładem jest na polskim rynku Aviva, umożliwiają uzyskanie przez klienta wraz z ubezpieczeniem OC darmowego ubezpieczenia assistance czy samochodu zastępczego.

Ubezpieczenie OC zaliczane jest do ubezpieczeń obowiązkowych w całej Unii Europejskiej. Poruszanie się po drogach bez ważnej polisy OC naraża kierowcę na otrzymanie mandatu karnego oraz konieczność odholowania pojazdu na policyjny parking.
Nawet jeśli nie dojdzie do kontroli drogowej, właściciel samochodu i tak może zostać ukarany za brak OC, ponieważ fakt wykupienia polisy można sprawdzić w centralnym rejestrze (Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym). Od połowy 2012 roku UFG korzysta z tzw. wirtualnego policjanta, który wykrywa przerwy w ubezpieczeniu pojazdów i monitoruje na bieżąco bazę polis OC.

Jaka kara za brak OC?
Jeśli przy kontroli drogowej okaże się, że zatrzymany pojazd nie ma wykupionej ważnej polisy OC, kierowca naraża się na mandat w wysokości dwukrotności płacy minimalnej. W 2014 roku będzie to mandat w wysokości 3360 zł. Mniejszą karą obciążone jest spóźnienie z wykupieniem polisy OC:

• 20% pełnej opłaty karnej – jeśli spóźnienie wynosi nie więcej niż 3 dni,
• 50% pełnej opłaty karnej – jeśli spóźnienie wynosi od 4 do 14 dni,
• 100% pełnej opłaty karnej – jeśli spóźnienie wynosi powyżej 14 dni.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Subscribe
Newsletter