• Call us: 1-800-123-4567
  • john@doe.com

Technologia odmetanowania

Węgiel kamienny oraz węgiel brunatny to w dalszym ciągu podstawowe źródła energii w polskich elektrowniach. W złożach węgla kamiennego, które znajdują się nawet kilometr pod powierzchnią ziemi, bardzo często znajduje się również metan. Z jednej strony jest to bardzo użyteczny związek chemiczny – jest głównym składnikiem innego z paliw kopalnych – gazu ziemnego. Wszystko byłoby w porządku, gdyby metan nie był tak wybuchowy i łatwopalny. Żeby było trudniej, metan jest bezbarwny i bezwonny, więc wykrycie go za pomocą ludzkich zmysłów jest niemożliwe.

Wybuch metanu
Do zapłonu metanu wystarczy jedna, mała iskra. W zależności od stężenia gazu oraz jego ilości, wybuch może być bardzo gwałtowny. Jest to szczególnie niebezpieczne pod ziemią, skąd przecież nie ma ucieczki.

Technologia odmetanowania
Technologia odmetanowania polega na wydobywaniu metanu ze znajdujących się pod ziemią złóż węgla kamiennego. Za pomocą zespołu specjalnych urządzeń, metan jest wydostawany na powierzchnię ziemi. Robi się to w jednym lub w obu poniższych celach:
– by zniwelować zagrożenie wybuchem podczas prac,
– by pozyskać wysokiej jakości gaz ziemny na potrzeby przemysłowe.
Do wybuchu w czasie pracy w kopalni może dojść samoczynnie lub w wyniku pojawienia się iskry, na przykład w czasie rozłupywania ściany wyrobiska.
Metan znajdujący się w złożu gazu ziemnego jest bardzo czystym gazem. Ponieważ właściwie w każdym przypadku jest on pozbawiony szkodliwego, trującego siarkowodoru, nazywany jest słodkim gazem. Taki gaz można bardzo szybko uzdatnić do spalenia i wykorzystać do celów grzewczych lub energetycznych.

Inwestycja w technologie odmetanowania – kiedy się opłaca?
Stacje odmetanowania opłaca się budować przede wszystkim w kopalniach wysokometanowych, czyli w takich, w których w złożu gazu ziemnego znajdują się duże ilości metanu. Dzięki takim stacjom można pozyskiwać właściwie czysty metan, bezpośrednio ze złoża. Ponieważ gaz jest bardzo czysty chemicznie, jego uzdatnianie jest szybkie i stosunkowo tanie. Dzięki temu, że metan może zostać wykorzystany do celów przemysłowych, pod ziemią, w kopalniach jest bezpieczniej.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Subscribe
Newsletter