• Call us: 1-800-123-4567
  • john@doe.com

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa bardzo często jest mylone z rozwodem. Tymczasem są to dwie różne od siebie formy rozwiązania małżeństwa. Rozwód dotyczy tych sytuacji, kiedy związek został zawarty prawidłowo, co oznacza, że wszystkie kwestie formalne są ważne.

Jest on orzekany przez Sąd, który stwierdza, że małżeństwo przestaje istnieć. Unieważnienie małżeństwa natomiast może nastąpić tylko wtedy, gdy zostało ono zawarte w sposób niewłaściwy. Przyczyną mogą tu być tak zwane „przeszkody małżeńskie” zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Sąd, który orzeka unieważnienie małżeństwa, stwierdza z czyjej winy ono nastąpiło. Winnym temu jest ten małżonek, który w chwili ślubu zataił pewne kwestie będące podstawą do tego aktu prawnego. Związek taki jest ważny do momentu decyzji Sądu – pomimo iż niektóre z „przeszkód małżeńskich” istnieją.

Pozew o unieważnienie może być wniesiony przez każdego z obojga małżonków, przez prokuratora oraz przez inne osoby, które mają w tym interes prawny (np. małżonek i dzieci z innego małżeństwa, gdzie doszło do bigamii). Ciekawe natomiast są skutki jakie niesie za sobą unieważnienie małżeństwa, ponieważ w kwestii władzy rodzicielskiej oraz spraw dotyczących wspólnego majątku stosowane są przepisy dotyczące rozwodu. Dzieci, które pochodzą z takiego związku uznawane są tak jak dzieci z małżeństwa. Sąd jedynie ustala, miejsce zamieszkania dziecka oraz wysokość płaconych alimentów na jego rzecz. To samo dzieje się ze wszystkimi dobrami materialnymi nabytymi w trakcie trwania związku – przed unieważnieniem, następuje wtedy podział majątku.

Unieważnienie małżeństwa sprawia jednak, iż jest ono traktowane tak, jakby związek nigdy nie został zawarty, a małżonkowie posługują się swoimi poprzednimi nazwiskami. Ich stan cywilny jest taki jak przed małżeństwem. Sądem, który zajmuje się sprawami tego typu jest sąd okręgowy – właściwy dla miejscowości, w której małżonkowie byli w ostatnim czasie zameldowani. Wniesienie pozwu do sądu o unieważnienie małżeństwa kosztuje 200 zł.

Źródło: Artelis.pl

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Subscribe
Newsletter